ANVÄNDARDOKUMENTATION OCH UTBILDNINGSMATERIAL

Senast uppdaterad: 2021-01-15

Dokumentation & manualer

Här finns den senaste versionen av manualerna och övrig dokumentation för slutanvändare.

Användarroller och grundläggande behörigheter

Användarroller och grundläggande behörigheter

Introduktion & Användarmanual Flöde för pandemivaccinering

Introduktion & Användarmanual Flöde för pandemivaccinering

Användarmanual för rollerna vårdgivaradmin, läkare/sjuksköterskor med admin-funktion, endast bokning.

E-learnings och utbildningsfilmer

E-learnings är korta filmer som beskriver olika moment och funktioner i MittVaccin Journal.
Utbildningsfilmer är inspelade liveutbildningar där vi går igenom de olika funktionerna i MittVaccin Journal.

Navigering (03:25)

Logga in (01:39)

Navigering (01:46)

Vaccinsaldo (04:18)

Hantera och lägga till vaccin (02:34)

Överföra vaccin til annan mottagning (01:44)

Kund och bokning (08:18)

Sök kund och Lägg till kund (01:52)

Boka tid (01:34)

Navigering bokning (02:26)

Ändra och avboka tid (02:26)

Vaccinationsflöde vårdpersonal med ordinationsrätt (05:50)

Ordinationsrätt – bokad tid med hälsodeklaration (01:45)

Ordinationsrätt – bara hälsodeklaration (02:13)

Ordinationsrätt – ingen tid/hälsodeklaration (01:52)

Ordinera vaccination (03:53)

Läkare – bokad tid med hälsodeklaration (02:20)

Läkare – bara hälsodeklaration (01:33)

Administrera vaccination efter läkares ordination (05:22)

Sjuksköterska – Hälsodeklaration med eller utan bokad tid (02:08)

Sjuksköterska – ingen tid/hälsodeklaration (03:14)

Live utbildningstillfällen

Vi bjuder in till öppna utbildningstillfällen för slutanvändare där vi går igenom de olika funktionerna i MittVaccin Journal med möjlighet att ställa frågor live.

För beskrivning av roller och behörigheter se ”Användarroller och grundläggande behörigheter” som finns på första fliken på denna sida.

Har man flera roller kan man anmäla sig till olika typer av utbildningstillfällen för att få en heltäckande information.

Våra online-utbildningar

Ordinera, vaccinera och signera med MittVaccin Journal

Innehåll: Ordinera, vaccinera och signera. Lägga till/justera batcher och vaccinsaldo på vårdenhet.
Målgrupp: Sköterska, Sköterska med admin funktion, läkare med admin funktion, läkare.
Längd: 30 minuter.
Datum  och tid: Se anmälningssida.
Gå till anmälan » (Använd med fördel Google Chrome vid anmälan.)

 

Hantera personal och vårdenheter i MittVaccin Journal

Innehåll: Hantera personal, tilldela uppdrag. Skapa nya enheter under Vårdgivaren, ändra uppgifter från Vårdenhet.
Målgrupp: Vårdgivaradmin, Läkare med admin funktion, Sköterska med admin funktion.
Längd: 30 minuter.
Datum  och tid: Se anmälningssida.
Gå till anmälan » (Använd med fördel Google Chrome vid anmälan.)

 

Genomför och administrera bokningar i MittVaccin Journal

Innehåll: Konfigurera bokningsmodul per enhet (öppna/stänga tidböcker, skapa bokningsanledningar, sätta tidsintervall mm). Boka in patient som ringer in sin bokning/avbokning/ändra tid.
Målgrupp: Sköterska med admin funktion, Läkare med admin funktion, Endast bokning.
Längd: 30 minuter.
Datum  och tid: Se anmälningssida.
Gå till anmälan » (Använd med fördel Google Chrome vid anmälan.)

Nyheter i MittVaccin

Release Notes 2021-01-10

Behörigheter