Cambio förvärvar MittVaccin

2 september, 2020MittVaccin Journal, Nyheter, Pressreleaser

Pressmeddelande Stockholm 2020-09-02 Cambio förvärvar MittVaccin   Cambio Healthcare Systems AB har idag tecknat avtal om att förvärva MittVaccin Sverige AB. Genom förvärvet går MittVaccin in som dotterbolag under Cambio Healthcare Systems. Ambitionen är att tillsammans accelerera insatserna för att nå MittVaccins vision ”en patientsäker och effektiv hantering av vaccinationer”.    MittVaccin arbetar för att alla vaccinationer i Sverige ska göras tillgängliga för myndigheter ur smittskyddssynpunkt samt för vårdgivare genom sammanhållen journalföring. Varje individ ska även ha tillgång till … Read More