Vad är Covidbeviset?

EU:s digitala Covidbevis är ett dokument som visar att du har fått vaccin mot covid-19. Covidbevis ska underlätta resor inom Europa under coronapandemin och är utformade på samma sätt inom hela EU. Covidbeviset innehåller ditt namn och födelsedatum, utfärdandedatum, information om ditt vaccin och när du fick det samt ett unikt certifikat-id.

Covidbevis i MittVaccin

I MittVaccin kan du samla allt om dina vaccinationer, så både vaccinationshistorik och vaccinationsbevis finns tillgängligt på samma plats. Covidbeviset kommer vara tillgängligt även utan internetuppkoppling så du inte behöver oroa dig för dyra mobilräkningar när du är utomlands.

Så här gör du, i korthet:

 1. Inom sju dagar efter att du har blivit vaccinerad kan du med svensk e-legitimation hämta ditt bevis på www.covidbevis.se.
 2. Därefter sparar du covidbeviset i MittVaccin. Det kan göras på flera sätt:
  • Direkt från covidbevis.se
  • Från dokumentet i din mobil
  • Genom att du scannar QR-koden från ett papper eller skärm
  • Från en digitala brevlåda
 3. Du kan spara hela familjens covidbevis i appen

Detaljerad guide

Efter att du har har hämtat covidbeviset kan du lägga till det i MittVaccin på flera olika sätt. Kontrollera först till att du har den senaste versionen av appen, där du ser ikonen för “Bevis” längst ned på skärmen.

Du kan välja att lägga till covidbeviset via appen, eller direkt från en e-tjänst:

Lägg till via appen

Via appen: läsa in dokument

Via appen: skanna QR-kod

Via e-tjänst: från covidbevis.se

Via e-tjänst: från digital brevlåda

Vi visar även en tydlig steg-för-steg guide i appen.

Mer information

Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in.

I den första versionen av Covidbevis ingår enbart ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. E-hälsomyndigheten arbetar för att även ett bevis på negativt covid‑19‑test och ett bevis på tillfrisknande ska ingå. 

Gå till covidbevis.se för att få mer information om exempelvis:

 1. Hur du skaffar e-legitimation
 2. Detaljerad information om Covidbeviset
 3. Nyheter om beviset

Du hittar också nyttig information på 1177 och på EU:s webbplats om det digitala covidintyget.

MittVaccin digitalt vaccinationskort bild mamma med dotter kramas

MittVaccin – ditt digitala vaccinationskort