Driftstatus

Just nu har vi inga driftstörningar.

Tidigare driftstörningar

Driftstörning 2021-01-19

Bäste användare av MittVaccin,

Vid 15:25 tisdag 19/1 fick vår driftövervakning ett automatiskt larm om att applikationsservern hade störningar, och en snabb analys visade att en omstart behövdes för att åtgärda felet.

Störningen upplevdes av vissa användare genom att MittVaccin Journal fick långsamma svarstider vid uppdatering i användargränssnittet och det förekom att vissa sidor fick time-out. Databaslagret var inte berört av störningen.

Loggarna har sedan dess börjat analyserats.

Vi vill också passa på att informera om att vi genomför prestanda och belastningstester baserade på simulering av vaccinationsflöde, tidsbokningar och hälsodeklarationer, ett arbetet som påbörjades i december när planerade fördelningen av Covid-vacciner blev känd, där antaganden har gjorts på total last baserat på antal fördelade vaccindoser (mot Covid-19). Simulering av last och beteendemönster justeras baserat på det vi ser sker i plattformen dagligen och baserat på data ifrån simuleringarna tas förslag på åtgärder fram och planeras in för införande.

Nästa införande av åtgärder för att öka prestanda och tillgänglighet sker 24/1.

Systemet monitoreras dagligen och skalas upp vid behov. Bland annat införs ett 3-instans databaskluster i en nära framtid, och antalet applikationsservrar ökas, båda åtgärderna s k horisontell skalning. Utvidgning av de virtuella maskinernas hårdvara (CPU:er, RAM, SSD-diskar) har också ökats och justeras vid behov.

Om ni upplever en störning i prestanda, vänligen maila oss på supportmittvaccin@cambio.se och beskriv kortfattat följande:

  • I vilken roll använde ni systemet; som invånare (bokning, hälsodeklaration), som vaccinatör, som administratör
  • Vad gjorde ni i systemet vid tillfället
  • Beskriv den upplevda störningen
  • Ange ungefärlig tidpunkt

Vänligen,

Cambio MittVaccin