Svar på artikeln i Läkartidningen

https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/07/Nationellt-vaccinationsregister–en-angelagenhet-for-alla/

Några utdrag ur artikeln:

”Det går i dag inte att få en samlad bild av vilka vacciner individen fått…”

”Målet med en gemensam plattform för vaccinationsregistrering är att förbättra möjligheterna att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar”

Varför skapa något som redan finns till stor del undrar vi och uppmanar nu smittskydd och infektionskliniker att först sondera den privata marknaden innan man tar skattefinansierade medel i anspråk för att skapa ett system som redan finns.

 

”Svevac 2.0”

Själva registret ser vi som självklart att det offentliga ska ta fram och hantera men plattformen för att kunna rapportera in och även för att kunna hämta data från det kan vi erbjuda – som ett sorts Svevac 2.0.

Några av funktionerna i MittVaccin Journal:

● Certifierat av Inera för att hämta data från nationell plattform (NTjP inkl Svevac)
● CE-märkt
● Modern IT-arkitektur och kan enkelt integreras med andra journalprogram eller register
● Heltäckande för alla vacciner dvs både nationella program och privata marknaden samt massvaccinering vid pandemier
● Flexibelt system som kan anpassas till små privata vaccinatörer samt stora landstingsdrivna mottagningar och regioner.
● Koppling till folkbokföringsregistret (PU-tjänst)
● Inbyggt beslutsstöd via Reserådet, kassasystem, påminnelser inför nästa dos mm
● Hälsodeklaration som kan fyllas i digitalt innan besöket via tex länk på mottagningens hemsida, QR-kod eller app – sparas direkt i journalen
● Hanterar spärr- och sekretessmarkering samt samtycken
● Ordination, signering och olika roller (ssk, dr etc)
● E-recept
● Detaljerad och lättillgänglig statistik på all data som matas i; bl a antal doser, per vaccin, ålder, vaccinationstäckning, riskgrupper, geografisk täckning mm.
● Enkelt att följa upp vaccintillgång genom tydligt saldo per mottagning inkl batchnr
● Biverkansrapportering till LV (om Ineras pilot bli av under 2020)