En samlad överblick över vaccinationshistorik

I dag saknas möjlighet att få en säker och samlad överblick över en persons vaccinationshistorik. Att lösa denna utmaning har varit MittVaccins vision i många år. Därför är vi glada att Regeringen via sitt uppdrag till E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har belyst detta viktiga område som nu publicerats i en rapport på E-hälsomyndighetens hemsida:

https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2020/myndigheter-foreslar-nationell-losning-for-digitalt-vaccinationskort/

MittVaccin – vårt bidrag till utredningen

MittVaccin har deltagit i de öppna forum som E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten bjudit in till under förstudien. Vi har även intervjuats och givet vår syn på behov, utmaningar och möjligheter för att åstadkomma tillgång till samlad livslång vaccinationsinformation i Sverige och hur det bör göras. MittVaccin tycker att förslaget som läggs fram till regeringen är bra och skulle främja utvecklingen och gagna individer, alla slags vaccinatörer, smittskyddsarbetet regionalt och nationellt, och oss leverantörer på vaccinationsområdet.

Hur kommer då MittVaccin journal och app in i bilden?

Det man i rapporten föreslår är främst ett nationellt register dit man vill att alla vaccinationer som ges i Sverige ska rapporteras in på ett standardiserat sätt för att kunna vara tillgängligt under individens hela livstid för dem som behöver tillgång till vaccinationsuppgifterna i olika situationer; individen själv, vaccinatörer och smittskydd.

Dock är myndigheterna tydliga med att de inte förespråkar att ta fram något offentligt finansierat gemensamt journalsystem för alla vaccinatörer. Istället hänvisar utredningen till att sådant utvecklas och tillhandhålls bäst av marknadens aktörer och det är vårdgivarna som vaccinerar som bäst kan ställa krav på och välja bra sådana lösningar för sina verksamheter. Informationen i registret skall kunna läsas via anslutna journalsystem och e-tjänster för både invånare och profession och hur detta föreslås gå till presenteras också i utredningens rapport.

MittVaccin är det mest använda journalsystemet inom privat vaccinationsverksamhet med sina över 120 anlutna mottagningar. Vi vänder oss nu också till offentligt finansierade vaccinationsverksamheter, dvs regioner och kommuner inklusive de privata vårdgivare som vaccinerar på uppdrag av de offentliga huvudmännen.

MittVaccin Journal har de certifieringar och stöd för nationella tjänsteplattformens så kallade ”tjänstekontrakt” som krävs för att kunna användas av offentlig vaccinationsverksamhet för att visa information från andra journalsystem via och dela information med e-tjänster som Nationell patientöversikt och 1177 Journalen.

I och med att Svevac som förvaltas av Inera kommer att avvecklas från och med 2021 finns MittVaccin som alternativ – både för privat och offentligt finansierad vaccinationsverksamhet.

MittVaccin App för den enskilde som vaccinerar sig, hjälper dessutom till att ytterligare förenkla och underlätta inför och efter besöket hos vaccinatören genom smarta funktioner för att hitta mottagningar, boka tid, fylla i digital hälsodeklaration och visa individens och eventuella barns vaccinationshistorik.