Är MittVaccin det nya Svevac, fast modernt?

MittVaccin Journal kan ersätta Svevac

MittVaccin Journal möjliggör sammanhållen vaccinationsjournal enligt PDL och används av flertalet privata vaccinatörer.

I och med att MittVaccin har en koppling till den offentliga vårdens e-tjänster som 1177 Journalen och Nationell patientöversikt (NPÖ) samt är certifierat av Inera kan det med fördel även användas av offentlig vaccinationsverksamhet. Systemet har funktioner som statistik och lagersaldo vilket stödjer smittskyddsarbetet. Dessutom finns automatisk rapportering till nationella register.
MittVaccin Journal är CE-märkt och kan beställas/avropas genom befintligt ramavtal med SKR Kommentus för offentliga vårdgivare. MittVaccin kan användas som specialiserad vaccinationsjournal även av vårdgivare med andra regionala journalsystem.

Digitalt vaccinationskort

För den enskilde finns appen MittVaccin som bland annat är ett digitalt vaccinationskort. I appen kan du samla din och dina barns vaccinationshistorik, hitta närmaste vaccinatör, fylla i hälsodeklaration samt läsa om alla vacciner.

Läs mer i MittVaccins white paper här: MittVaccin WhitePaper – RC2

För kontakt: info@mittvaccin.se