Svevac avvecklas – MittVaccin kan snabbt ersätta Svevac

I och med att Svevac som förvaltas av Inera kommer att avvecklas från och med 2021 finns MittVaccin Journal som alternativ – både för privat och offentligt finansierad vaccinationsverksamhet.

MittVaccin ger dessutom ännu fler och moderna funktioner för både vaccinatörer och individen själv. T ex sammanhållen journal, tidsbokning, digital hälsodeklaration, stöd till rådgivning, tydlig statistik och saldofunktion och digitalt vaccinationskort i MittVaccin App.

MittVaccin uppfyller alla krav från offentligt finansierad vaccinationsverksamhet

MittVaccin Journal har de certifieringar och stöd för nationella tjänsteplattformens ”tjänstekontrakt” som krävs för att kunna användas av offentligt finansierad vaccinationsverksamhet hos regioner, kommuner och privata utförare av vaccinationer. Vaccinationsinformation delas som sammanhållen journal mellan alla vårdgivare som använder MittVaccin Journal.  Dessutom har MittVaccin Journalstöd för att visa vaccinationsinformation från andra journalsystem via nationella tjänsteplattformen samt att dela informationen i MittVaccin Journal med e-tjänster som Nationell patientöversikt och 1177 Journalen.

För säker och smidig patientregistrering är vi kopplade till “Personuppgiftstjänsten” (PU-tjänst) för hämtning av personuppgifter från skatteverkets folkbokföringsregister och använder de nationella säkerhetstjänsterna för hantering av eventuella spärrar och samtycken för åtkomst till sammanhållen journal. För barn- och skolhälsovården som ger vaccinationer inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn så kommer MittVaccin inom kort också hantera automatisk rapportering till Folkhälsomyndighetens Nationella vaccinationsregister (NVR). MittVaccin Journal kan även användas som vaccinationsjournal av vårdgivare som har andra generella journalsystem, genom sin uthoppsfunktion som oberoende specialiserad vaccinationsmodul.

Med MittVaccin App kan invånarna i regioner och kommuner få en modern och lättanvänd app som ger tillgång till vaccinationshistorik och andra smarta funktioner, som stödjer både individen själv och vid kontakten med vaccinatörerna hos regioner och kommuner samt hos den privata vaccinationsmarknaden.

Migrering av uppgifter från Svevac

MittVaccin har även tillgång till expertis med många års erfarenhet av Svevac för att hjälpa till med migrering av data från Svevac till MittVaccin Journal för att säkerställa att ingen historik från Svevac går förlorad när Svevac avvecklas.

MittVaccin kan avropas mot SKL Kommentus ramavtal Programvaror och tjänster.

MittVaccin har ingått avtal med den globala mjukvarudistributören  SoftwareONE, som har ramavtal med SKL Kommentus avseende Programvaror och tjänster. Regioner och kommuner kan därför enkelt avropa MittVaccin och stödtjänster via detta ramavtal och slipper genomföra nya upphandlingar. Ett införande av MittVaccin har ca. 3 månaders ledtid för en region eller och kommun. MittVaccin Journal används idag av över 120 vaccinationsmottagningar i Sverige, inklusive många med uppdrag åt regioner t ex i Örebro, Sörmland och Uppsala och nätläkare som samarbetar med apotekskedjor som vaccinerar.

Appen laddas just nu ner över 200 gånger om dagen och i MittVaccin app finns idag tillgång till över 10 miljoner vaccinationsuppgifter. MittVaccin är efter Svevac Sveriges enskilt mest omfattande journalsystem för vaccinatörer.

För mer information, eller för att få en kopia av vårt Whitepaper om det svenska ekosystemet för vaccinationsinformation och MittVaccin, eller en demonstration, kontakta oss på info@mittvaccin.se

Läs mer i MittVaccins white paper här: MittVaccin WhitePaper – RC2