Mittvaccin Journal erbjuder journalsystem, påminnelsetjänster och kassasystem för vaccinationer och dess hantering.

Säkert och effektivt

Mittvaccins Journal möjliggör för patienterna att själva boka tider, fylla i hälsodeklarationer samt resmål online. När tiden är inne för nästa dos, skickas påminnelser automatiskt via SMS och e-post. Erfarenheter visar att systemet ökar patientsäkerhet, samt effektiviserar administration och ger möjlighet till bättre dokumentation och uppföljning av vaccinationsverksamheten.

Reserådet & Svar igår

Reserådet samt tjänsten Svar igår och är integrerade i MittVaccin Journalsystem. I vaccinationsflödet får personalen rekommendationer direkt från Reserådets beslutsstödssystem.

Ökad lönsamhet

En smidig hantering vid varje besök innebär inte bara nöjda patienter. Det gör också att du kan ta hand om fler patienter än tidigare, vilket på sikt resulterar i ökad lönsamhet. Systemets påminnelsetjänst, där både sms och mail kan skickas ut, möjliggör också att på ett både enkelt och kostnadseffektivt sätt driva patienten tillbaka till din mottagning.

Ditt digitala vaccinationskort

MittVaccin är ett digitalt vaccinationskort. I appen kan du samla din och dina barns vaccinationshistorik, hitta närmaste vaccinatör, fylla i hälsodeklaration samt läsa om alla vacciner.

Kassasystem

Mittvaccin kan kompletteras med ett kassasystem som är godkänt av Skatteverket. Vacciner och artiklar förs automatiskt över från journalen till kassan. Företagskunder kan selekteras ut för att skapa fakturaunderlag i Excel.

IT-säkerhet

MittVaccin Journal är certifierat av Inera vilket innebär att vi har genomgått rigorösa säkerhetstester för att få tillgång till vaccinationshistorik via NTjP (Nationella tjänsteplattformen). Läs mer om Inera: www.inera.se
För säker patientregistrering är vi kopplade till “Personuppgiftstjänsten” (PU-tjänst) för hämtning av personuppgifter från skatteverkets folkbokföringsregister.