Journalsystem för vårdgivare

Mittvaccin Journalsystem är ett marknadsledande CE-märkt journalsystem för vaccination som används på över 150 vaccinationsmottagningar över hela Sverige. En modern IT-arkitektur gör att det enkelt kan integreras med andra journalprogram och register. Både betalningsmodellen och systemet kan anpassas till små privata vaccinatörer samt stora landstingsdrivna mottagningar och regioner. Vill du få mer information om vårt journalsystem? Kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.

Tillgång till sammanhållen vaccinationshistorik

MittVaccin Sverige AB är den första privata aktören som genomgått en certifiering via Inera för att få ”konsumera” vaccinationshistorik från Nationella Tjänsteplattformen (NTjP), därför kommer vaccinationshistorik från andra journalsystem som ”producerar” till NTjP att visas i systemet för de vårdgivare som använder MittVaccin Journal.

De vårdgivare som använder MittVaccin Journal kommer att ha möjlighet till sammanhållen journalföring inom systemet för dem som godkänt detta, vilket öppnar upp tillgången till ca 10 miljoner vaccinationer från den privata vaccinationsmarknaden (TBE, resevaccinationer, grundskydd, influensa mm). Data från vaccinationer gjorda på de över 150 anslutna mottagningarna kommer även att tillgängliggöras för andra vårdgivare via ytterligare ett tjänstekontrakt med Inera som gör att vi även får ”producera” data till Nationella Tjänsteplattformen, som sedan kan komma andra till nytta via sammanhållen journalföring.

Vi kommer även ha automatisk rapportering till bland annat Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister samt biverkansrapportering till LV. Att ”producera” vaccinationshistorik beräknas bli klart under hösten 2020.

Tidsbokning, hälsodeklaration och ordination

Tidsbokning och hälsodeklaration som kan fyllas i digitalt innan besöket via tex länk på mottagningens hemsida, QR-kod eller app – och sparas direkt i journalen Ordination, signering och olika roller (ssk, dr etc)

Reserådet & Svar igår

Lars Rombo som är adjungerad professor i infektionssjukdomar och resemedicin, är medicinsk ansvarig för systemet. Han är även ansvarig för Reserådet samt tjänsten Svar igår som är integrerade i MittVaccins Journalsystem. I vaccinationsflödet får personalen rekommendationer i realtid direkt från Reserådets beslutsstöd.

Statistik

Detaljerad och lättillgänglig statistik tex doser per vaccin, ålder, vaccinationstäckning, riskgrupper, geografisk täckning mm.Enkelt att följa upp vaccintillgång genom tydligt saldo per mottagning inkl batchnr.

IT-säkerhet

Journalsystemet är CE-märkt vilket betyder att tillverkaren uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer på medicintekniska produkter. MittVaccin Journal är certifierat av Inera vilket innebär att vi har genomgått rigorösa säkerhetstester för att få tillgång till vaccinationshistorik via NTjP (Nationella tjänsteplattformen). Läs mer om Inera: www.inera.se
För säker patientregistrering är vi kopplade till “Personuppgiftstjänsten” (PU-tjänst) för säker hämtning av personuppgifter från skatteverkets folkbokföringsregister. Spärrtjänsten registrerar spärrar och kontrollerar om en patient har spärrat tillgång till patientinformation inom och mellan vårdgivare. Loggtjänst som lagrar information om åtkomstrelaterade händelser.

Kontakta oss